فهرست ناوبری برگه ها

آموزش زبان انگلیسی، فرانسه، آلمانی، اسپانیایی و ...

نامه آبراهام لینکن به معلم فرزندش

در اینجا نامه آبراهام لینکن به  معلم فرزندش را به عنوان سخنان زیبای لینکن برای شما انتخاب کرده‌ایم. این نامه بسیار زیبا و تاثیر گذار است. آبراهام لینکن 16 امین ریس جمهور آمریکا است که قانون برده داری را لغو کرد و با نظارت بر مسائل جنگ داخلی آمریکا، آمریکا را بر پا نگه داشت.

“He will have to learn, I know, that all men are not just, all men are not true. But teach him also that for every scoundrel there is a hero. That for every selfish politician, there is a dedicated leader. Teach him that for every enemy there is a friend. Steer him away from envy, if you can. Teach him the secret of quiet laughter.

او باید یاد بگیرد که همه مردم عادل و صادق نیستند اما به فرزندم بیاموزید که به ازای هر شیاد، انسانهای صدیق هم وجود دارند. به ازای هر سیاستمدار خودخواه، یک رهبر با همت هم وجود دارد. به او بیاموزید که به ازای هر دوشمن، دوستی هم هست. اگر می‌توانید او را از حسادت برحزر کنید و به او راز به آرامی خندیدن را بیاموزید.

 Teach him, if you can, the wonder of books. But also give him quiet time to ponder the eternal mystery of birds in the sky, bees in the sun, and the flowers on a green hillside. In the school teach him it is far honorable to fail than to cheat. Teach him to have faith in his own ideas even if everyone tells him they are wrong.

اگر می‌توانید به اونقش مهم کتاب در زندگی را آموزش دهید . اما به او فرصت دهید که درباره راز پرواز پرندگان در آسمان، زنبور عسل و گل‌های درون باغچه تفکر کند. در مدرسه به او بیاموزید که مردود شدن در امتحان بهتر از تقلب کردن است. به او بیاموزید که  به عقایدش خود ایمان داشته باشد حتی اگر بقیه بگویند که آنها غلط هستند.

Teach him to be gentle with gentle people and tough with the tough. Try to give my son the strength not to follow the crowd when everyone is getting on the band wagon. Teach him to listen to all men. But teach him also to filter all he hears on a screen of truth and take only the good that comes through.

به او بیاموزید که با افراد با شخصیت با شخصیت برخورد کند و در مقابل افراد خشن، خشن باشد. به پسرم یاد دهید که دنباله رو بقیه نباشد. به او بیاموزید که همه حرفها را بشنود ولی سخنانی را انتخاب کند که به نظرش درست می‌آیند.

Teach him if you can, how to laugh when he is sad. Teach him there is no shame in tears. Teach him to sell his brawn and brain to the highest bidders but never to put a price-tag on his heart and soul. Teach him to close his ears to a howling mob and to stand and fight if he thinks he’s right.

اگر می‌توانید به او بیاموزید که در مواقع ناراحتی چکونه بخندد. به او یاد بدهید در اشک رریختن خجالتی وجود ندارد. به او بیاموزید که نیرو و افکارش را به بیشترین قیمت ارائه دهد اما برای قلب و روحش هیچ قیمتی نگذارد. به او بیاموزید که گوشش را در مقابل زوزه اوباش ببندد و اگر فکر میکند بر حق است برای گرفتن حقش مبارزه کند.

Treat him gently, but do not cuddle him. Let him have the courage to be impatient. Let him have the patience to be brave. Teach him always to have sublime faith in himself because then he will have sublime faith in mankind. This is a big order, but see what you can do.

با او با ملایمت رفتار کنید اما از او نازپرورده نسازید. بگذارید او شجاع باشد. بگذارید که به خودش ایمان داشته باشد زیرا در این صورت به مردم هم ایمان و اعتقاد خواهد داشت. این بزرگترین تقاضا است اما ببینید چه کاری می‌توانید انجام دهید.

یک دیدگاه

  1. به او بیاموزید که نیرو و افکارش را به بیشترین قیمت ارائه دهد اما برای قلب و روحش هیچ قیمتی نگذارد. من این قسمت از نامه آبراهام لینکن رو خیلی دوست داشتم

دیدگاه شما چیست ؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>