فهرست ناوبری برگه ها

آموزش زبان انگلیسی، فرانسه، آلمانی، اسپانیایی و ...

سخن شکسپیر – اگر عاشق کسی شدی

سخن شکسپیر در مورد عشق

یک سخن شکسپیر با عنوان اگر عاشق کسی شدی یکی از سخنان معروف شکسپیر است که این سخن توسط گروه‌های مختلف به طنز بیان شده است که ما اینجا آن سخنان را بیان کرده‌ایم:

Shakespear

If you love someone

set her free

If she ever comes back, she is your’s

If she doesn’t, here’s the poison

Suicide yourself for her

شکسپیر

اگر عاشق کسی شدی

او را آزاد بگذار

اگر برگشت او مال تو است، اگر برنگشت

سم هست، خودت را بکش

سخن شکسپیر – اگر عاشق کسی شدی از نظر خوش بین‌ها

Optimist

If you love someone

set here free

Don’t worry, she will come back

خوش بین:

اگر عاشق کسی شدی

او را آزاد بگذار

نگران نباش، برخواهد گشت

سخن شکسپیر -اگر عاشق کسی شدی از نظر افراد صبور

If you love someone

set here free

If she doesn’t come back, continue to wait until she comes back

اگر عاشق کسی شدی

آزادش بگذار

اگر برنگشت آنقدر صبر کن تا درنهایت برگردد

سخن شکسپیر – اگر عاشق کسی شدی از نظر افراد خوش گذران

If you love someone

set here free

  If she comes back and if you love her still

set her free again

اگر عاشق کسی شدی

آزادش بگذار

اگر برگشت و هنوز عاشقش بودی دوباره رهایش کن

سخن شکسپیر – اگر عاشق کسی شدی از نظر فروشنده

If you love someone

set here free

If she  ever comes back, deal!

If she doesn’t, so what! “next”

اگر عاشق کسی شدی

آزادش بگذار

اگر برگشت، باهاش قرار داد ببند

اگر برنگشت، بهتر، “بعدی”

دیدگاه شما چیست ؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>